Nuia 16,18 ja Tapri 11 laohoonete tuleohutusautomaatika tööd

Teostatud tuleohutusautomaatika tööd, koos seadmete paigaldusega