PÄIKESEPANEELID JA OFF-GRID LAHENDUSED

 

Elpec Energy aitab teid terviklahendusega – koostame projekti, tellime seadmed, paigaldame ning seadistame. Aitame koostada vajaliku dokumentatsiooni Elektrileviga liitumiseks ning taastuvenergia tasu saamiseks.

Taastuvenergeetika on jõudsalt esile tõusmas ning järjest rohkem inimestele kättesaadavamaks muutumas – just hinna ja efektiivsuse poolest.

Elpec Energy OÜ on tänaseks üle 3 MW päikeseparke projekteerinud ning ehitanud, lisaks oleme läbi kolmepoolsete lepingute Elektrilevi ja kliendiga ehitanud päikeseparkidele välja liitumispunktid. Oleme Eestis üks väheseid ettevõtteid, kes suudab päikesepargid välja ehitada oma meeskonnaga ilma alltöövõttu kasutamata, alustades päikesepaneelidest, kuni liitumispunkti/alajaama ehituseni.

Lisaks võtmed kätte ehitusele pakume ka klientidele materjalide müüki – päikesepaneele, invertereid ning erinevaid kinnituslahendusi nii katusele kui ka maaparkidele.

MIKS TASUB INVESTEERIDA PÄIKESEPANEELIDESSE?

 

Investeering päikesepaneelidesse on kasulik keskkonnale, kuna tarbid rohelist energiat, kuid on veel neli põhjust, miks investeerida taastuvenergiasse:

  • Hea investeering 30+ aastaks
  • Elektrihinna kallinemisega säästab klient igal aastal üha rohkem raha
  • Säästad elektri võrgutasude pealt
  • Võimalus tõsta maja energiamärgist

Eestis on päikesekiirguse hulk võrreldav Kesk-Euroopaga, keskmine kiirgushulk on optimaalse kalde ja asimuudiga 1100-1200 kWh/m2, 85% sellest langeb vahemikus aprillist oktoobrini. Optimaalselt paigaldatud 1 kW võimsusega PV-jaam toodab aastas 900 kuni 1000 kWh energiat. Eestisse paigaldatud päikesepaneelide energiatootlikkus on võrdväärne lõuna poolsemate riikidega, kuna Eesti jahedam kliima tõstab päikesepaneelide efektiivsust.

TEENUSED

Päikesepaneelid

 

Pakume klientidele võtmed kätte päikesepargi ehitust, alustades projekteerimisest kuni liitumispunkti, alajaamade väljaehituseni.

Off-Grid lahendused

 

Lisaks päikeseparkidele pakume klientidele off-grid lahendusi. Kasutame akupanku, päikesepaneele ning vajadusel ka generaatoreid, mis tagab kliendile olukorras, kus ei ole võrku või võrgu väljaehitamine on liialt kallis, elektrit igal aja hetkel.

Oleme Bisol päikesepaneelide ja kinnituste ametlik partner Eestis

BISOL_LOGO_EN_siv_slogan