ELEKTER JA ENERGEETIKA

 

Teostame elektriehitustöid kõikides pingeklassides, nii sise- kui välisosas, lisaks pakume elektrialast peatöövõtu ning projektijuhtimist.

Meil on suur kogemus elektrialaste inseneriehitiste ja –rajatiste projekteerimise valdkonnas, elektrialane töökogemus aastast 2006. Suudame tänu oma meeskonnale pakkuda erineva keerukusega nii elektri- kui ka taastuvenergeetika ehitustöid, seadistamist jms.

Teostame projekteerimist, ehitust, hooldust ja viime läbi konsultatsioone järgmistes valdkondades :

  • Nõrkvoolutööd – Andmeside, videovalve, ATS, valvesüsteemid, helindussüsteemid, kutsesüsteemid.
  • Tugevvoolutööd – Hoonete tugevvoolutööd, välistrassid, elektrikilpide koostamine, rikete tuvastamine jms
  • Automaatikatööd – Automaatika kilpide ehitus, tööstusautomaatika, hooneautomaatika, visualiseerimine,
  • Madal ja keskpinge tööd – Kaablitrasside ehitus, alajaamade paigaldus ning seadistamine, kolmepoolsed lepingud jaotusvõrguga.
  • Elektripaigaldiste käit ja hooldus – käidulepingud ja elektripaigaldiste hooldustööd
  • Jaotusalajaamad – Jaotusalajaamade ehitus ja projekteerimine
  • Tänavavalgustuse ehitus ning hooldus – trasside ja valgustuse ehitus, paigaldus ja hooldus, valgusarvutused
  • Päikeseelektrijaamade ehitus – Võtmed kätte lahendused, hooldus, materjali müük, tasuvusarvutused, rikete tuvastamine.
  • Tuleohutusautomaatika – kilbid, ehitus, seadistamine, paigaldus, seadmed

TEENUSED

Elektritööd

 

Elektripaigaldiste, välistrasside, alajaamade ning siseelektri (tugev- ja nõrkvoolu) ehitustööd kõikides pingeklassides. Automaatika ning tuleohutusautomaatika ehitus, seadistus ning programmeerimine. Suudame pakkuda ning välja ehitada kõigis valdkondades võtmed kätte lahendusi.

Projekteerimine

 

Välistrasside ja siseelektri tugevvoolu ja nõrkvoolu projekteerimine. Automaatika ning tuleohutusautomaatika projekteerimine. Madal- ja keskpinge võrkude ning alajaamade projekteerimine. Erinevate kilpide projekteerimine. Päikesepargid ning taastuvenergeetika.

Projektide ekspertiis & järelvalve

 

Teostame erinevate projektide ekspertiise ning lisaks ka elektrialast järelevalve teenust.

Käiduteenus

 

Pakume klientidele käiduteenust erinevatele elektripaigaldistele.

Hoolduslepingud elektripaigaldistele

 

Erinevate elektripaigaldiste hoolduslepingud, päikeseparkide hooldus ning pesu.