Projektid

 • Paia Risti ehitustööd

  Paia Risti ehitustööd

  Teostatud nõrkvoolutööde ehitus koos tankurite süsteemide kaabeldusega, tugev ja nõrkvoolu projekteerimistööd. 2020 teostatud ultrakiire elektriautodelaadija ehitustööd.

 • Tartu Maantee 85, RKAS peabüroohoone ehitus

  Tartu Maantee 85, RKAS peabüroohoone ehitus

  Teostatud automaatika, tugevvoolu ning nõrkvoolu ehitustööd koos automaatika ning nõrkvooluseadmete seadistusega. Ehitusalane pind 2000 m².

 • Arteesia kinnisvara tänavavalgustus

  Arteesia kinnisvara tänavavalgustus

  Teostatud Arteesia kinnisvara tänavavalgustuse ehitustööd, valgustustrasside ehitus, kilpide paigaldamine, valgustite paigaldus, ühendus ja tehniline kontroll.

 • Õhtu Põik 5, Pärnu RKAS büroohoone ehitus

  Õhtu Põik 5, Pärnu RKAS büroohoone ehitus

  Teostatud automaatika, tugevvoolu ning nõrkvoolu ehitustööd koos automaatika ning nõrkvooluseadmete seadistusega. Ehitusalane pind 1000 m².

 • Naerumaa lasteaia päikesepaneelid

  Naerumaa lasteaia päikesepaneelid

  Teostatud Naerumaa lasteaia 25 kW päikesepaneelide seadmete tarne, paigaldus ning seadistamine.

 • Siseelektri projektide koostamine

  Eramute, kortermajade, erihoonete ja laohoonete siseelektri projektide koostamine alates aastast 2012

 • Elektriprojektid jaotusvõrguga liitumiseks

  Enam kui 60 tööprojekti koostamine madal- ja keskpinge (kuni 35 kV) liitumiseks koos ehituslubadega alates aastast 2006.

 • Elektrivõrgu planeerimine

  Enam kui 150 objekti planeerimine ja lähteülesande koostamine nii madal- kui keskpingevõrgus alates aastast 2010.

 • Kliendi keskpinge jaotusalajaama projekteerimine

  Jõutrafo 110/6 kV, välisjaotla ja sisejaotla osa tööprojekt.
  Jaotusvõrgu sõlmalajaamade projekteerimine nii sise- ja/või välisjaotlaga.
  7 tööprojekti pingega 0,4/6 kV, 0,4/10 kV, 0,4/35 kV üle Eesti alates aastast 2012.

 • Pakkumisel osalemise dokumentatsiooni, tehnilise lahenduse ja jooniste koostamine

  Keskpinge kuni 35 kV alajaamadele Eestis 15 objektile alates aastast 2012.

 • Elektripaigaldiste hooldamine nimipingel kuni 15 kv

  10/0,4 kV ja 15/0,4 kV alajaamade hooldus-remont, üle 100 objekti alates aastast 2009.
  10-15 kV liinide hooldus-remont, üle 100 objekti alates aastast 2009.
  0,4 kV liinide hooldus-remont, üle 100 objekti alates aastast 2009.

 • Elektripaigaldiste ehitamine nimipingel kuni 15 kV

  10/0,4 kV ja 15/0,4 kV alajaamade ehitus, üle 10 objekti alates aastast 2009.
  10-15 kV õhu ja kaabelliinide ehitus,üle 10 objekti alates aastast 2009.
  0,4 kV õhu ja kaabelliinide ehitus, üle 100 objekti alates aastast 2009.

 • Diiselektrijaamade käit

  10/0,4 kV diiselektrijaamade (400 kW) käidukorraldus, hooldus ja käidujuhendite koostamine, 2 objekti alates aastast 2015.

 • Elektri mikrotootmine, päikeseenergiasüsteemid

  projekteerimine, ehitus ja paigaldus

Omame pikaajalist elektriprojektide kogemust

Meie pikaajaline kogemus aitab teil saada parima lahenduse ning seejuures tehes seda kvaliteetselt!